Äänestäminen

Äänioikeus

Edustajistovaalissa on äänioikeus opiskelijakunnan jäsenvelvoitteen suorittaneella opiskelijakunnan varsinaisella jäsenellä. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestyksessä noudatetaan vaalisalaisuutta.

Äänestäminen

Äänestys tapahtuu sähköisesti Metropolian äänestysjärjestelmässä (https://aanestys.metropolia.fi/) . Edellä oleva linkki toimitetaan myös äänestyksen alkaessa äänioikeutettujen Metropolia Ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitteisiin (etunimi.sukunimi@metropolia.fi). Sähköposti sisältää toimintaohjeet ja linkin sivulle. Perinteistä paperiäänestystapaa ei ole käytössä.

Edustajistovaalien äänestys alkaa keskiviikkona 31.10.2018 kello 12.00 ja päättyy keskiviikona 7.11.2018 kello 16.00.

Ääntenlaskennassa käytetään suhteellista vaalitapaa.

Äänten laskeminen

Vaalitulos lasketaan vertauslukujen perusteella. Vaaliliittoon ja/tai vaalirenkaaseen kuulumattoman ehdokkaan saama äänimäärä on ehdokkaan lopullinen vertausluku.
Vaaliliittoihin ja -renkaisiin kuuluvat ehdokkaat järjestetään äänimääränsä suuruuden mukaan. Saman äänimäärän saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Vaaliliiton tai -renkaan ensimmäiselle ehdokkaalle merkitään vertausluvuksi vaaliliiton koko äänimäärä, toiselle puolet (1/2) siitä, kolmannelle yksi kolmasosa (1/3) ja niin edelleen.

Lopuksi kaikki ehdokkaat järjestetään lopullisten vertauslukujensa suuruuden mukaan. Saman lopullisen vertausluvun saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee vaaliliiton sisällä laskettu vertausluku. Henkilökohtaisen äänimäärän tai vertausluvun ollessa sama, ehdokkaiden keskinäinen järjestys arvotaan. Valituiksi julistetaan suurimman lopullisen vertausluvun saaneesta ehdokkaasta lähtien niin monta kuin vaalissa on täytettäviä paikkoja. Lisäksi edustajistovaalissa julistetaan varajäseniksi ei valituksi tulleet ehdokkaat vartailuluvultaan suurimmasta alkaen, siten että varajäseniä voi olla enintään yhtä monta kuin varsinaisia jäseniä.

Kysyttävää?
Lisätietoja edustajistovaaleista antaa METKAn hallituksen varapuheenjohtaja Otto Rosenlund (otto.rosenlund@metkaweb.fi).

Hallituksen yhteystiedot

Vaaliohjesääntö (pdf)
Ehdokkaan ja edustajan tietopaketti
METKAn perussäännöt