Äänestäminen

Äänioikeus

Edustajistovaalissa on äänioikeus jokaisella opiskelijakunnan jäsenvelvoitteen 25.10. 2020 mennessä suorittaneella opiskelijakunnan varsinaisella jäsenellä. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestyksessä noudatetaan vaalisalaisuutta.

Äänestäminen

Äänestys tapahtuu sähköisesti Metropolian äänestysjärjestelmässä (https://aanestys.metropolia.fi/) . Edellä oleva linkki toimitetaan myös äänestyksen alkaessa äänioikeutettujen Metropolia Ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitteisiin (etunimi.sukunimi@metropolia.fi). Sähköposti sisältää toimintaohjeet ja linkin sivulle. Perinteistä paperiäänestystapaa ei ole käytössä.

Jäsenyytensä ja sitä kautta äänioikeutensa voi tarkistaa Omasta, opiskelijan työpöydältä kohdasta Opiskelijakunta METKAn jäsenyys. Sen voi tarkistaa myös kysymällä sitä METKAn hallituksesta Tekla Kososelta osoitteesta vaalit@metkaweb.fi  kirjallisesti 25.10.2019 klo 23:59 mennessä.

Vaalit suoritetaan sähköisellä äänestystavalla 28.10. klo 12:00 – 4.11.2020 klo 12:00 välisenä aikana. 

Ääntenlaskennassa käytetään suhteellista vaalitapaa.

Äänten laskeminen

Vaalitulos lasketaan vertauslukujen perusteella. Vaaliliittoon ja/tai vaalirenkaaseen kuulumattoman ehdokkaan saama äänimäärä on ehdokkaan lopullinen vertausluku.

Vaaliliittoihin ja -renkaisiin kuuluvat ehdokkaat järjestetään äänimääränsä suuruuden mukaan. Saman äänimäärän saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Vaaliliiton tai -renkaan ensimmäiselle ehdokkaalle merkitään vertausluvuksi vaaliliiton koko äänimäärä, toiselle puolet (1/2) siitä, kolmannelle yksi kolmasosa (1/3) ja niin edelleen.

Lopuksi kaikki ehdokkaat järjestetään lopullisten vertauslukujensa suuruuden mukaan. Saman lopullisen vertausluvun saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee vaaliliiton sisällä laskettu vertausluku.

Henkilökohtaisen äänimäärän tai vertausluvun ollessa sama, ehdokkaiden keskinäinen järjestys arvotaan. Valituiksi julistetaan suurimman lopullisen vertausluvun saaneesta ehdokkaasta lähtien niin monta kuin vaalissa on täytettäviä paikkoja.

Lisäksi edustajistovaalissa julistetaan varajäseniksi ei-valituksi tulleet ehdokkaat vartailuluvultaan suurimmasta alkaen, siten että varajäseniä voi olla enintään yhtä monta kuin varsinaisia jäseniä.