METKA ja edustajisto?

Mikä METKA?
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA on kaikkien Metropolian opiskelijoiden oma yhteisö. Sen lakisääteisenä tehtävänä on valvoa opiskelijoiden etuja ja edistää heidän sosiaalisia ja yhteiskunnallisia pyrkimyksiään. Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijan kohdatessa ongelmia opiskelijakunta auttaa niiden selvittämisessä ja tämän lisäksi opiskelijakunta tarjoaa jäsenilleen:

  • virallisen opiskelijakortin, jolla saa merkittäviä opiskelijaetuja ympäri maailman
  • tutorointipalvelut
  • Suomen ammattikorkeakoulukentän kattavimmat ja parhaimmaksi arvioidut liikunta- ja hyvinvointipalvelut
  • kulttuuri- ja viihdetapahtumia
  • kerhotoimintaa
  • kansainvälistymistä ja sosiaalista kanssakäymistä
  • parhaan mahdollisen kokemuksen opiskelijaelämästä.

Opiskelijakunnan jäsenyys on vapaaehtoista ja toimintaa pyöritetään opiskelijoiden lähtökohdista. Jokainen METKAn jäsen on tervetullut aktiivitoimintaan mukaan!

Kuka käyttää valtaa opiskelijakunnassa?

Opiskelijakunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto, jonka vaalisivuille olet nyt. Edustajisto koostuu 25 varsinaisesta ja enintään 25 varajäsenestä, jotka valitaan vuosittain edustajistovaaleilla. Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki opiskelijakunnan jäsenet. Edustajistolla on päätäntävalta taloudesta, strategiasta ja toimintasuunnitelmasta sekä merkittävistä päätöksistä opiskelijakunnan vuosittaisessa toiminnassa.

Toimeenpanovalta on hallituksella, jonka edustajisto valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen tehtävänä on toimeenpanna edustajiston päätökset ja raportoida toimintasuunnitelman, talousarvion ja strategian käytännön toteutuksesta edustajistolle.

METKAlla on myös useita palkattuja työntekijöitä tukemassa edustajiston ja hallituksen työtä.

Lisätietoja METKAsta löydät opiskelijakunnan nettisivuilta

METKA somessa:

Kysyttävää?
Lisätietoja edustajistovaaleista antaa METKAn hallituksen varapuheenjohtaja Valtteri Markula (valtteri.markula@metkaweb.fi).

Hallituksen yhteystiedot

Vaalijärjestys (pdf)
Tarkentavat kampanjointimääräykset
METKAn säännöt materiaalipankissa