Tarkentavat kampanjointimääräykset

Ehdokkaille ja asiahenkilöille

Tämä ohjeistus täydentää METKAn virallista vaalijärjestystä.

Kampanjointi

Vaalilupausten suunnittelu

Äänestäjille ja jopa ehdokkaille on joskus epäselvää mihin opiskelijakunnan edustajisto oikeastaan voi vaikuttaa. Tässä tärkeimmät esimerkit:

  • hallituksen nimeäminen
  • jäsenmaksun hinnan päättäminen
  • edustajien valitseminen keskuudestaan opiskelijakunnan mahdollisiin toimikuntiin (esimerkiksi strategiatoimikunta). Näiden määrä ja tarkoitus vaihtelevat vuosittain.
  • opiskelijakunnan budjetin ja toimintasuunnitelman hyväksyminen
  • hallituksen toiminnan ohjaaminen

Lisäksi edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat puhe- ja läsnäolo-oikeutettuja hallituksen kokouksissa. Vaikuttaa voi myös tekemällä erilaisia aloitteita, esimerkiksi toissa vuonna tehtiin aloite kuukausittaisten päivystysten aloittamisesta kolmella suurimmalla kampuksella.

Opiskelijakunnan hallitus käyttää toimeenpano- ja valmisteluvaltaa. Esimerkiksi asiakirjojen valmisteluun edustajiston jäsenet voivat vaikuttaa omalla aktiivisuudellaan. Käytännössä edaattorin työ on kokousasiakirjoihin perehtymistä, kokouksissa istumista ja vaikuttamista, opiskelijakunnan tapahtumien seuraamista ja mahdollisten omien/vaaliliiton intressien edistämistä esimerkiksi aloitteiden kautta.

Esimerkkejä mihin edustajisto ei suoranaisesti vaikuta:

  • edustajisto ei puutu, jos opettaja on opiskelijan mielestä epäpätevä
  • edustajisto ei päätä Sodexon ravintolatoiminnasta
  • edustajisto ei päätä asioista, jotka ovat Metropolian päätösvallan alla
  • edustajisto ei voi suoraan vaikuttaa, onko ammattikorkeakouluissa kunnallinen terveydenhuolto vai YTHS

Näihin kaikkiin esimerkkeihin löytyy useimmiten muita, suorempia vaikuttamisväyliä. Edustajistossa keskustellaan monenlaisista asioista ja keskustelu tulee toki aina toimeenpanovaltaa käyttävän hallituksen tietoon, mutta on hyvä tiedostaa, että edustajisto päättää opiskelijakunnan päätösvallan alla olevista asioista. Ulkoisiin tekijöihin vaikutetaan muilla keinoin.

Kampanjointi kampuksilla ja sosiaalisessa mediassa

Kuten vaalijärjestyksessä määrätään, omaa kampanjointia ei saa tehdä äänestyspaikan välittömässä läheisyydessä. Oman vaaliständin pitäminen esimerkiksi aulassa on toki sallittua, mutta äänestysvälinettä (=konetta) ei saa pitää ständin välittömässä läheisyydessä eikä mitenkään “pakottaa” tai kehottaa äänestäjiä äänestämään sillä tai muullakaan välineellä kampanjointipaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä. Hyvä nyrkkisääntö on että ei tietokonetta ständille tai sen viereen pöydälle, mutta voit hyvin pitää ständiä aulassa jonka laidoilla on tietokoneita.

Luokkaiskut ovat toimiva tapa kampanjoida (muistakaa aina kysyä lupa luennoivalta lehtorilta). Opiskelijoita ei saa kannustaa äänestämään sinä aikana kun kampanjoitte luokassa, vaan on suositeltavaa sanoa esimerkiksi: “voitte hyvin äänestää edustajistovaaleissa esimerkiksi luennon loppumisen jälkeen”.

Kampanjointiständillä tai sen välittömässä läheisyydessä tulee aina olla virallinen METKAn ehdokaslistajuliste sen jälkeen, kun ne ovat asetettu saataville.

Sosiaaliseen mediaan voi ja kannattaa lisätä kuvia ja postauksia kampanjoinnista. Päivityksissä ei kuitenkaan tule lukea “tule tänne ständille ja äänestämään” -tyylisiä lauseita. Parempi muoto voisi olla esimerkiksi “tule ständille ja juttele ehdokkaiden kanssa”.

Eettiset pelisäännöt

Yksittäistä vastaehdokasta, vaaliliittoa tai muitakaan ei saa mustamaalata tai loukata.

Vastaehdokkaiden vaalimainoksia ei saa töhriä, siirtää tai poistaa paikaltaan.

Mainonnassa ei saa muunnella totuutta tai käyttää halventavaa, loukkaavaa tai muuten sopimatonta kieltä.

Käytännön järjestelyt

Varsinainen äänestys tapahtuu sähköisesti henkilökohtaisen ja kertakäyttöisen äänestyslinkin kautta, joka toimitetaan äänestyksen alkaessa äänioikeutettujen Metropolia Ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitteisiin (etunimi.sukunimi@metropolia.fi). Sähköposti sisältää kertakäyttöisen tunnuksen lisäksi tarkemmat toimintaohjeet.

Edustajistovaalien äänestys alkaa tiistaina 1.11.2017 kello 12.00 ja päättyy torstaina 15.11.2017 kello 14.00. Vaalivalvojaiset ehdokkaille ja aveceille järjestetään 15.11. klo 19 erikseen ilmoitettavassa paikassa.

Kysyttävää?
Lisätietoja edustajistovaaleista antaa METKAn hallituksen varapuheenjohtaja Valtteri Markula (valtteri.markula@metkaweb.fi).

Hallituksen yhteystiedot

Vaalijärjestys (pdf)
Tarkentavat kampanjointimääräykset
METKAn säännöt materiaalipankissa