Vaaliliitto ja -rengas

Vaaliliitto

Jos kaksi (2) tai useampi ehdokas haluavat muodostaa vaaliliiton, on siitä tehtävä vaaliliiton
perustamisasiakirja. Vaaliliitoksi voi yhtyä korkeintaan niin monta ehdokasta, kuin vaalissa on valittavia.

Vaaliliiton perustamisasiakirjaan merkitään vaaliliiton nimi ja mahdollinen tunnus sekä luetellaan ehdokkaiden nimet siinä järjestyksessä, jossa ne pyydetään ottamaan ehdokasluetteloon. Ehdokas ei voi olla useammassa kuin yhdessä vaaliliitossa. Vaaliliitossa annetaan yhdelle (1) opiskelijakunnan äänioikeutetulle jäsenelle valtuus toimia vaaliliiton asiahenkilönä. Asiahenkilöksi voidaan nimetä joku ehdokkaista.

Vaaliliiton perustamisasiakirjan löydät täältä.

Vaalirengas

Vaalirenkaan voi perustaa kaksi (2) tai useampia vaaliliittoja, kuitenkin niin että vaalirenkaassa on ehdokkaita enintään kaksi kertaa valittavien määrä. Vaalirenkaaseen voi vaaliliiton tai vaaliliittojen lisäksi liittyä vaaliliittoihin kuulumattomia ehdokkaita. Vaaliliitto tai yksittäinen ehdokas ei voi kuulua useampaan kuin yhteen vaalirenkaaseen. Vaalirenkaan perustamisesta on tehtävä vaalirenkaan perustamisasiakirja.

Vaalirenkaan perustamisasiakirjaan merkitään vaalirenkaan nimi ja mahdollinen tunnus sekä luetellaan vaaliliittojen nimet siinä järjestyksessä, jossa ne pyydetään esittämään ehdokasluettelossa. Vaalirenkaan perustamisasiakirjassa annetaan yhdelle (1) opiskelijakunnan äänioikeutetulle jäsenelle valtuutus toimia vaalirenkaan asiahenkilönä. Asiahenkilöksi voidaan nimetä joku ehdokkaista.

Löydät vaalirenkaan perustamisasiakirjan täältä.

Huomio

Ehdokkaan, vaaliliiton tai -renkaan tunnus ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia eikä olla kaupallinen tai muuten sopimaton. Mikäli tunnus ei täytä edellä määrättyjä vaatimuksia, on vaalilautakunnalla oikeus hylätä tunnus. Tällöin kuitenkin ehdokaslista, vaaliliitto tai vaalirengas on otettava mukaan ehdokasluetteloon, mikäli siihen kuuluvat ehdokkaat ovat vaalikelpoisia ja asiakirjat muutoin oikein laaditut. Tällöin ehdokaslistalle, vaaliliitolle tai vaalirenkaalle ei merkitä tunnusta.

Vaalijärjestys (pdf, avautuu uuteen ikkunaan)

Kysyttävää?
Lisätietoja edustajistovaaleista antaa METKAn hallituksen varapuheenjohtaja Valtteri Markula (valtteri.markula@metkaweb.fi).

Hallituksen yhteystiedot

Vaalijärjestys (pdf)
Tarkentavat kampanjointimääräykset
METKAn säännöt materiaalipankissa