Vaaliliitto ja -rengas

Perustetut vaaliliitot 2020

(Alustava tieto, päivitetty 30.9.2020. Lopullinen tieto tulee vaalilautakunnan kokoustettua ehdokasasettelun päätyttyä)

Vaaliliitot jotka ovat ilmoittaneet vaadittavat kaksi (2) ehdokasta joilla on METKAn jäsenyys:

Punamulta
Metropolian kulttuurialojen opiskelijat – Kupla
Metropolian tekniikka META
SuperSote


Ole yhteydessä tekla.kosonen@metkaweb.fi jos haluat vaaliliittoon yhteyden!

Vaaliliitto

Jos kaksi (2) tai useampi ehdokasta haluavat muodostaa vaaliliiton, on siitä tehtävä vaaliliiton perustamisilmoitus. Vaaliliitoksi voi yhtyä korkeintaan niin monta ehdokasta, kuin vaalissa on valittavia.

Vaaliliiton perustamisilmoitukseen merkitään vaaliliiton nimi ja mahdollinen tunnus sekä luetellaan ehdokkaiden nimet ja syntymäajat. Ehdokas ei voi olla useammassa kuin yhdessä vaaliliitossa. Vaaliliitolle valitaan yksi (1) edustaja. Edustajaksi voidaan valita joku ehdokkaista.

Vaaliliiton perustamisilmoituksen löydät täältä.

Vaalirengas

Vaalirenkaan voi perustaa kaksi (2) tai useampi vaaliliittoa, kuitenkin niin että vaalirenkaassa on ehdokkaita enintään kaksi kertaa valittavien määrä. Vaalirenkaaseen voi vaaliliiton tai vaaliliittojen lisäksi liittyä vaaliliittoihin kuulumattomia ehdokkaita. Vaaliliitto tai yksittäinen ehdokas ei voi kuulua useampaan kuin yhteen vaalirenkaaseen. Vaalirenkaan perustamisesta on tehtävä vaalirenkaan perustamisilmoitus.

Vaalirenkaan perustamisilmoitukseen merkitään vaalirenkaan nimi ja mahdollinen tunnus sekä luetellaan vaaliliittojen nimet. Vaalirenkaalle valitaan yksi (1) edustaja. Edustajaksi voidaan valita joku ehdokkaista.

Vaalirenkaan perustamisilmoituksen löydät täältä.

Ohjeita liiton tai renkaan nimeämiseen

Ehdokkaan, vaaliliiton tai -renkaan nimi tai tunnus ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia eikä olla kaupallinen tai muuten sopimaton. Mikäli nimi tai tunnus ei täytä edellä määrättyjä vaatimuksia, on vaalilautakunnalla oikeus hylätä nimi tai tunnus. Tällöin kuitenkin ehdokaslista, vaaliliitto tai vaalirengas on otettava mukaan ehdokasluetteloon, mikäli siihen kuuluvat ehdokkaat ovat vaalikelpoisia ja asiakirjat muutoin oikein laaditut. Tällöin ehdokaslistalle, vaaliliitolle tai vaalirenkaalle ei merkitä tunnusta.

Vaaliohjesääntö (pdf, avautuu uuteen ikkunaan)