Perustetut vaaliliitot ja -renkaat

Perustetut vaaliliitot:

Metkan oikeat
Asiahenkilö: Matias Lalla
Yhteystiedot: matias.lalla@metropolia.fi
Esittely: Metkan oikeat haluavat edustajistossa ajaa yksilöllistä ja modernia oppimista. Me opiskelevat kokoomuslaiset haluamme, että tulevaisuuden opetuksen keskiössä ovat kannustavuus, innostavuus ja yksilökohtainen opetus. Laadukkaan lähiopetuksen lisäksi korkeakouluissa tarvitaan joustavia tapoja oppia ja näyttää osaamistaan. Edistämme pedagogisesti laadukasta verkko-opetusta ja valtakunnallista tenttiakvaariota, joissa tenttejä voisi suorittaa joustavasti myös muilla paikkakunnilla. Vaadimme myös 3AMK-toiminnan kehittämistä, jotta yhteistyö Haaga-Helian, Metropolian ja Laurean kanssa toimisi saumattomasti. Ajamme myös tasa-arvoista opiskelijaterveyttä. Ammattikorkeakouluopiskelijoidenterveydenhuolto laahaa tällä hetkellä jäljessä yliopisto-opiskelijoiden vastaavasta. Kunnallisen terveydenhuollon resurssit opiskelijaterveydenhuollolle ovat riittämättömät. Me opiskelevat kokoomuslaiset haluamme nopeamman pääsyn hoitoon kunnallisella puolella sekä sujuvan siirtymän YTHS:n piiriin soteuudistuksen yhteydessä. YTHS:n ja kunnallisen puolen tulee myös toimia saumattomammin yhteen ja esimerkiksi tiedonkulun hoitopolun varrella kulkea. Haluamme, että jokainen tutkinto on kansainvälinen. Kielitaito ja kulttuurien ymmärrys ovat perusvaatimuksia tulevaisuuden työmarkkinoilla. Me opiskelevat kokoomuslaiset haluamme, että jokaisella opiskelijalla on taustasta tai varallisuudesta riippumatta mahdollisuus kansainvälistymiseen. Jokaiseen tutkintoon tulee sisällyttää kansainvälistymisjakso, joka on mahdollista suorittaa tuetulla vaihto-ohjelmalla tai kotikansainvälistymisellä.

Metropolian kulttuurialojen opiskelijat – Kupla
Asiahenkilö: Otto Taipale
Yhteystiedot: otto.taipale@metropolia.fi
Esittely: Kaikille Metropolian kulttuurialojen opiskelijoille avoin vaaliliitto

Metropolian Tradenomiopiskelijat – Metro
Asiahenkilö: Jani Nieminen
Yhteystiedot: jani.nieminen@trombiry.fi
Esittely: Sitoutumaton vaaliliitto kaikille Metropolian tradenomiopiskelijoille. Tavoitteena päästä METKAn Edustajistoon ennen Länsimetroa.

Metropolian Vihreä Vasemmisto – MeViVa
Asiahenkilö: Jasu Setälä
Yhteystiedot: jasu.setala@metropolia.fi
Esittely: Punavihreiden metropolialaisten vaaliliitto.

Super Sote
Asiahenkilö: Tiina Anttonen
Yhteystiedot: tiina.anttonen@metropolia.fi
Esittely: Sitoutumaton vaaliliitto sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille

Uudenmaan Insinööriopiskelijat – UIO
Asiahenkilö: Santeri Lindewall
Yhteystiedot: santeri.lindewall@gmail.com
Esittely: Vaaliliitto kaikille tekniikan alan opiskelijoille.

Perustetut vaalirenkaat:

Vaalirenkaan nimi: Haluan Päättää – HP
1. vaaliliiton nimi: Uudenmaan insinööriopiskelijat – UIO
2. vaaliliiton nimi: Metropolian Tradenomiopiskelijat – Metro

Kysyttävää?
Lisätietoja edustajistovaaleista antaa METKAn hallituksen varapuheenjohtaja Valtteri Markula (valtteri.markula@metkaweb.fi).

Hallituksen yhteystiedot

Vaalijärjestys (pdf)
Tarkentavat kampanjointimääräykset
METKAn säännöt materiaalipankissa