Vaalikuulutus

METKAN EDUSTAJISTON VAALIT TOIMIKAUDELLE 2019

Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA järjestää edustajiston vaalit 31.10.–7.11.2018.

Vaaleissa valitaan 50 opiskelijakunnan jäsentä, 25 varsinaista jäsentä sekä 25 varajäsentä muodostamaan edustajisto vuodelle 2019. Vaalit suoritetaan sähköisellä äänestystavalla 31.10.–7.11.2018 välisenä aikana.

Ehdolle voivat asettua kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa viimeistään 28.9.2018 klo 12.00. Ehdolle asettuvat muodostavat vaaliliittoja, joiden koko on 1-25 ehdokasta. Jokaiselle liitolle on nimettävä edustaja, joka voi myös olla vaaliliiton ulkopuolinen henkilö. Liiton edustaja täyttää vaaliliiton perustamisilmoituksen ja jokainen ehdokas täyttää ehdokasilmoittautumisen. Vaaliliitot voivat muodostaa vaalirenkaita. Jokaiselle renkaalle on nimettävä edustaja, joka täyttää vaalirenkaan perustamisilmoituksen. Vaaliasiakirjat pitää olla täytettynä sähköisellä lomakkeella 28.9.2018 klo 12.00 mennessä.

Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa ja joiden jäsenyys on merkitty opiskelijakunnan jäsenrekisteriin viimeistään 29.10.2018 klo 23.59.

Äänioikeutensa voi tarkistaa kysymällä sitä hallituksen varapuheenjohtajalta. Oikaisuvaatimukset vaaliluetteloon on jätettävä vaalilautakunnalle osoitteeseen vaalit@metkaweb.fi kirjallisesti 28.10.2018 klo 23.59 mennessä.

Kaikki vaaleja varten tarvittava materiaali on saatavilla pyydettäessä opiskelijakunnan toimistoilta sekä opiskelijakunnan internet-sivuilta.

Vaaliterveisin,

Tero Hakala
puheenjohtaja
vaalilautakunta
puh. 040-5568288
tero.hakala@iol.fi
www.metkaweb.fi

Kysyttävää?
Lisätietoja edustajistovaaleista antaa METKAn hallituksen varapuheenjohtaja Otto Rosenlund (otto.rosenlund@metkaweb.fi).

Hallituksen yhteystiedot

Vaaliohjesääntö (pdf)
Ehdokkaan ja edustajan tietopaketti
METKAn perussäännöt