Vaalikuulutus

EDUSTAJISTOVAALI JA EHDOLLE ASETTUMINEN

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKAn edustajistoon valitaan toimikaudelle 2018 kaksikymmentäviisi (25) varsinaista jäsentä ja enintään kaksikymmentäviisi (25) varajäsentä. Edustajiston toimikausi on kalenterivuosi ja se alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2018. Edustajiston työkieli on suomi.

Ehdolle asettuminen edustajistovaaleihin alkaa 20.9.2017 MetroSport-tapahtuman yhteydessä ja päättyy 17.10.2017 klo 23.59. Vaalikelpoisia ehdolle asettumista varten ovat henkilöt, jotka ovat liittyneet Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKAn jäseniksi lukuvuodeksi 2017-2018 ehdolle asettumisen päättymiseen mennessä.

VAALIASIAKIRJAT

Edustajistovaaleihin asetutaan ehdolle ehdokasilmoituksella. Ehdokasilmoitus löytyy osoitteesta http://metka.metropolia.fi/vaalit/. Ehdokkaat voivat halutessaan perustaa vaaliliiton ja/tai vaalirenkaan. Vaaliliiton ja vaalirenkaan perustamisasiakirjat löytyvät osoitteesta http://metka.metropolia.fi/vaalit/. Edustajistovaaleissa sovelletaan opiskelijakunnan vaalijärjestystä, joka löytyy osoitteesta http://metka.metropolia.fi/vaalit/. Muu vaalia varten tarpeellinen materiaali löytyy opiskelijakunnan nettisivuilta ja kirjallisena opiskelijakunnan

ÄÄNESTÄMINEN

Edustajistovaalin äänestys alkaa 1.11.2017 klo 12.00 ja päättyy 15.11.2017 klo 14.00. Äänioikeutettuja edustajistovaalissa ovat henkilöt, jotka ovat äänestyshetkellä opiskelijakunnan jäseniä ja läsnäolevaksi ilmoittautuneita. Äänestäminen tapahtuu sähköisesti, ja äänestysohjeet toimitetaan äänioikeutettujen Metropolia Ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitteisiin.

Lisätietoja:

VAALIJÄRJESTYS

Kysyttävää?
Lisätietoja edustajistovaaleista antaa METKAn hallituksen varapuheenjohtaja Valtteri Markula (valtteri.markula@metkaweb.fi).

Hallituksen yhteystiedot

Vaalijärjestys (pdf)
Tarkentavat kampanjointimääräykset
METKAn säännöt materiaalipankissa